Kristiansand domkirke > Påmeldinger > Registrering for givertjeneste

Påmelding til Medarbeideren

Registrering av givertjeneste.
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv. De mørke feltene må fylles ut.
Fornavn:
Mellomnavn:

Etternavn:
f.dato: (dd.mm.åååå)
Adresse:
Postnr:
Poststed:
Mobil:
E-post:
Skriv inn E-post på nytt:
Fyll inn her hvilket beløp du ønsker å gi og hvor mange ganger du vil gi dette i året.
"Nei"
Jeg ønsker følgende betalingsmåte: